Gårdens historie

Hårby matr.nr. 10a                      Brahesdal (Langedil Vin)  – Fåborgvej 43.
Ejendommen:
Ved Udskiftningen i 1787 var der 4 fæstegårde i Hårby, som hørte til Stensgård gods under Stamhuset Hvedholm. De 4 gårdes jord blev delt til 5 ejendomme (matr. nr.7a-11a) og deres hartkorn udlignet til 8tønder for hver. Den nye gård (nr.10a) blev placeret ved sogne-skellet mod Jordløse, nord for Landevejen til Fåborg. Den var fæstegård indtil 1876, hvor den overgik til selveje. Ved ejerskiftet i 1891 beholdt sælger parcel nr.10e (nærmest landevejen) og bebyggede den med en gård umiddelbart syd for den oprindelige.
Gården nr.10a kaldes i folketællingen 1834 Brahesdal (opkaldt efter Brahe-slægten på Hvedholm), men navnet er siden gået af brug.
I 1900-tallet blev den benævnt ved det gamle marknavn Langedil. Ejendommen er idag (2020) på godt 36 hektar, hvoraf halvdelen er bort-forpagtet. Ejeren er indehaver af firmaet Langedil Vin med vinmarker og produktionsanlæg på stedet.
langedil 1915
Langedil – år 1915 (*laCour: Danske Gårde III-III, 749).